VVS systemlösningar

Vi erbjuder ett brett sortiment ventiler i olika material och med olika kopplingsmetoder. Lösningarna används i vatten- värme-, kyl- och gassystem i alla typer av byggnader; boende-, kontor-, affärs- eller industrifastigheter.

Fjärrvärme

Distribution och överföring av fjärrvärme i bostäder samt kommunala och kommersiella byggnader.

Naturgas

Ventilteknik tillverkad för distribution och överföring av gas i energitillämpningar.

Marina och energi

Temperatur- och tryckreglering inom marina anläggningar, offshore- och energianläggningar