VVS systemlösningar

Kompletta systemlösningar och rörsystemer för distribution och kontroll av flöde i moderne VVS-installationer i bostadsbyggnader samt kommersiella och industriella byggnader i vårt affärsområde Nordic.

Fjärrvärme

Distribution och överföring av fjärrvärme i bostäder samt kommunala och kommersiella byggnader.

Naturgas

Ventilteknik tillverkad för distribution och överföring av gas i energitillämpningar.

Marina och energi

Temperatur- och tryckreglering inom marina anläggningar, offshore- och energianläggningar