Marina och energi

Marina och energi

Clorius Controls är en ledande tillverkare av ventiler, ställdon och omfattande kontrollösningar som stöder olika marina och industriella tillämpningar.

Bortsett från vårt sortiment av styrventiler och ställdon, erbjuder vi skräddarsydda lösningar, inklusive elektriska, pneumatiska, självverkande och interna styrsystem för att möta specifika krav från våra kunder. 

Läs mer om Clorius Controls