Fjärrvärme

Fjärrvärme

Energieffektivitet är en av de största utmaningarna i vår tid och för fjärrvärme levererar BROEN färdiga lösningar för att möta den globalt stigande efterfrågan på energieffektivitet.

Baserat på det innovativa arvet från Danish District Heating är BROEN BALLOMAX®-kulventiler viktiga komponenter i fjärrvärmenät världen över.

BROEN erbjuder kompletta lösningar för fjärrvärme, däribland manöverdon, växlar, flänsar, förlängningsspindlar samt gängtappar.