Naturgas

Naturgas

Den flyktiga dynamiken i energiförsörjningen påverkar kraftigt energimarknaderna och kraven på tillförlitliga och beprövade flödeskomponenter för mellan- eller nedströms energitillämpningar.

BROEN har mer än 30 års erfarenhet av konstruktion, produktion och service av kulventiler tillverkade enligt industristandarder och kundkrav.

Baserat på ett starkt arv och mångårig erfarenhet bygger vi anpassad och tillförlitlig ventilteknik.