Om BROEN

Vision och värden

Vision och värden– grunden som knyter oss samman. Vår vision är enkel:

Excellent valve technology for niche applications!

Vi uppnår våra mål genom att göra vad vi säger att vi ska göra – starka värderingar är grunden för vår verksamhet och knyter oss samman som ett företag över gränser, tidszoner och tre kontinenter.

 

För oss är kvalitet inte bara ett tillträde till marknaden – det sträcker sig långt bortom detta. Det är grunden för vårt företag. Vi lägger fokus på vårt tillvägagångssätt och strävar efter att ständigt förbättra våra kunderbjudanden.

Ända sedan BROEN grundades har vår passion för ventilteknik varit en viktig del av våra kärnkompetenser.

Vårt varumärke är vårt löfte.

Våra värderingar – "Winning with people" - Vinna med människor:

 1. "Be an entrepreneur"  - Vara en entreprenör
  Vi utforskar och förverkligar drömmar. Vi är innovativa, anpassar och fokuserar på våra kunders krav och ger dem tillbaka mer än vad de förväntar sig.

 2.  "Take ownership" - Ta eget ansvar
  Vi ansvarar för att våra åtaganden uppfylls. Vi är proaktiva, ansvarsfulla och har befogenhet att utföra uppgifter.

 3.  "Go for excellence" - Satsa på kvalitet
  Vi är passionerade, självkritiska och uthålliga i allt vi gör. Vi ifrågasätter de rådande förhållandena, tänjer på gränserna och tänker utanför ramarna. Och vi uppnår resultat.

 4. "Share and learn" - Dela och lära sig
  Vi lär oss av varandra genom att vara professionella och öppna för nya idéer. Vi blir bättre varje dag. Vi är inte rädda för att misslyckas. Faktum är att vi omfamnar det som ett värdefullt stopp på vägen till framgång.

 5. "Act with integrity" - Agera med integritet
   Vi föregår med gott exempel, agerar öppet och höjer rösten. Vi är professionella hela tiden och i allt vi gör.

BROEN's five values

We achieve our goals, by doing what we say we will do. Our strong values are the foundation for our business and link us together as one company across borders, time zones and continents.

Winning with people!

BE AN ENTREPRENEUR

We explore and make dreams happen. We adapt, innovate and focus on our customers’ requirements and give them back so much more than they expect

TAKE OWNERSHIP

We are responsible for achieving our own commitments. Proactive, accountable, and empowered to perform

GO FOR EXCELLENCE

We are passionate, self-critical and persistent in everything we do. We challenge the status quo, push boundaries and think outside the box.
And we deliver results

SHARE AND LEARN

We learn from each other by being professional and open-minded. We get better every day.
We are not afraid of failure. In fact, we embrace it as a valuable stop on the route to success

ACT WTH INTEGRITY

We lead by example, act transparently and speak up. We are professional at all times, and in everything we do