Applikationer

Värme

Vi levererar installationsmaterial för full integrering i många kända typer av värmeinstallationer i både centralvärme- och fjärrvärmesystem.

Ventilernas flödeskoefficient är viktig för att minimera tryckförlust i installationen, vilket gör att ventilerna är det bästa valet i förhållande till energioptimerad dimensionering. Smala strukturer och möjlig isolering med höga stammar ger optimala möjligheter till isolering och förbättring av kunders affärsplaner.

Vårt sortiment av kompakta installations- och ventilmaterial lämnas in för noggrann kvalitetsprovning under hela tillverkningen och skickas för läckageprov innan de lämnar fabriken.

Se våra produkter