Applikationer

Kyla

BROEN levererar installationsmaterial för slutna kylanläggningar.

Den unika konstruktionen i antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål gör det möjligt att bygga anläggningar med minimal risk för korrosion.

Alternativet med den långa ventilspindeln utgör grunden för en korrekt diffusionsbeständig isolering som är tätad mot ventilens spindel.

Se våra produkter