Vattenmätare

Vattenmätare

Rossweiner sortiment av vattenmätare är framtaget för att täcka behoven som förekommer på marknaden.

Torrlöpande eller våtlöpande
Vattenmätare för kallt- och varmt vatten tillverkas i olika utföranden och lämpar sig till lite olika installationer. De
torrlöpande mätarna håller en något högre nivå av tillförlitlighet då räkneverket inte kommer i kontakt med
vattnet. Dock är de torrlöpande mätarna lite mer avancerade i sin konstruktion och därmed något dyrare.

Single-jet eller Multi-jet
Likaså konstrueras mätarna olika vilket skiljer sig i hur vattenflödet passerar genom mätaren. Genom att dela upp
flödet i flera mindre kanaler som fördelar vattnet jämnare över mätarhjulet erhålls en högre mätprecision. Dessa
s.k. Multi-jetmätare klarar i regel högre vattenflöden och är mer avancerade i sin konstruktion och därmed något
dyrare än mäter med ett enklare genomlopp (Single-jet).

Tryck här för att läsa mer om Vattenmätare