Energimätare

Energimätare

Rossweiner energimätare för värme- och kylsystem finns i olika utföranden, allt efter typ av anläggning och aktuellt behov för anläggningen. Mätaren väljs utifrån dess användningsområde och egenskaper:

Läs mer om Energimätare här