BROEN FULL FLOW - ny kompakt och energieffektiv kulventil

BROEN FULL FLOW

BROEN FULL FLOW

Next generation valve technology!
Vi har utvecklat en ny ventil för att tillgodose de allt högre kraven på produkter när det gäller pålitlighet, effektivitet och kvalitet i moderna byggnader.

  • Alla system – en teknologi
  • Kompakt Full Flow design
  • Anslutningsflexibilitet
  • Unik ventilidentifikation
  • Dansk innovation – producerad i Danmark

 BROEN FULL FLOW bjuder med denna nya ventil på många fler möjligheter till kompletta lösningar med enhetliga materialegenskaper och installationsteknik. Den nya BROEN FULL FLOW ventilen är helt flexibel och kan användas i både gamla och nya rörsystem, tack vare att materialstandarden och presstekniken är den samma.

 

Hitta en specifik BROEN FULL FLOW ventil

Läs/ladda ner BROEN FULL FLOW-broschyr

Kontakta oss för mer information


Alla system – en teknologi
Med BROEN FULL FLOW garanteras enhetligt materialval i hela installationen vilket minskar risken för korrision. Alla ventiler går att få i både rostfritt och elförzinkat stål.

Kompakt full flow design
Det kompakta BROEN FULL FLOW ventilhuset ger marknadens bästa förutsättningar att effektivt överisolera hela ventilen som matchar kraven på moderna HVAC system. Strömlinjeformad fullflödesdesign.

Leak Before Press
BROEN FULL FLOW är täthetssäkrad med “Leak Before Press” vilket minimerar risken för läckage.

Unik ventilidentifikation
Alla FULL FLOW ventiler märks individuellt med ett unikt ventilnummer och datamatrix med upplysningar om process-, kvalitets- samt distributionsdata på individuell ventilnivå. Alla ventiler läckageprovas innan de lämnar fabriken.

Lasermärkning
BROEN FULL FLOW ventiler är som standard tydligt lasermärkta med information om dimension, material och tryckklass. Utöver det anges en färgkod beroende på material – grön är rostfritt stål och röd är elförzinkat stål.

Spindel
Alla ventiler kan fås med kort alternativt lång spindel. Den långa spindeln är en integrerad fast del av ventilen vilket säkrar korrekt isolering runt spindeln.

Clips
Ett utbytbart clips i handtaget kan fås i olika färger. Detta förenklar identifikation som t.ex. kallt och varmt vatten eller tillopp och returledning. I clipset fäst eventuell märkbricka.

Dansk innovation – producerad i Danmark
BROEN FULL FLOW är utvecklad i Danmark i en industri 4.0 produktionsmiljö där automatisering med robotteknik och insamling av mervärde produktionsdata används för kontinuerlig optimering.


BROEN FULL FLOW - översikt

  •  DN10-50     
  •  PN16
  •  Temperatur mellan -35°C - +135°C     
  •  Press, fast gängad eller lekande mutter

 

Designa din egen ventilPröva konfiguratorn och design din egen ventil med de anslutnings- och betjäningsalternativ du vill ha. Tillgång nedan.


Applikationer:

Dricksvatten
När du använder BROEN FULL FLOW kan du vara säker på att alla gällande standarder för dricksvattensystem upprätthålls. BROEN FULL FLOW i rostfritt stål är korrosionsbeständiga – även när de utsätts för avjoniserat eller destillerat vatten. BROEN FULL FLOW för dricksvatten är tillverkade i rostfritt stål (AISI 316) och eliminerar således risken för korrosion vid sammanblandning med med andra materialtyper i rostfria installationer.

Behandlat vatten
BROEN FULL FLOW i rostfritt stål är mycket lämplig för behandlat vatten där höga krav ställs på materialet. Alla vattenberörda delar inkl. kulan är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI316).

Värme
BROEN FULL FLOW är bästa lösningen för värmesystem. De mycket kompakta ventilerna och kopplingarna genomgår stränga kvalitetstester löpande genom hela produktionsprocessen och täthetsprovas innan de lämnar fabriken. Design som optimerar flödet ger tillsammans med lasersvetsningar alla komponenter minst möjliga flödesmotstånd invändigt. När du väljer BROEN FULL FLOW ventiler är det ett optimalt val med fokus på energieffektivitet.

Kyla
BROEN FULL FLOW är framtidens ventil för kylanläggningar. Du uppnår samma fördelar som för värmeinstallationer: en optimal energismart lösning med lägsta möjliga flödesmotstånd. Dessutom har du möjlighet att anpassa materialvalet till varje enskild anläggning. BROEN FULL FLOW ventiler med förlängd fast spindel gör det äntligen möjligt att utföra korrekt diffussionstät kondensisolering på hela installationen.

Tryckluft
BROEN FULL FLOW kan användas till en mängd olika tryckluftsinstallationer. Med vidtagen hänsyn till vatten- och oljeinnehåll i tryckluften kan den elförzinkade modellen används – om större krav ställs är det möjligt att använd den rostfria modellen.

Hitta en specifik BROEN FULL FLOW ventil

Läs/ladda ner BROEN FULL FLOW-broschyr

Kontakta oss för mer information

 

Välj den ventil du vill ha mer information om

Elförzinkad med kort spindel

                      

Elförzinkad med lång spindel                   

                    

Rostfri med kort spindel

                 

Rostfri med lång spindel