Om BROEN

Miljø

BROEN A/S är ett internationellt företag med en marknadsledande position inom byggnadsinstallationer.

BROEN A/S utvecklar, tillverkar och levererar lösningar för uppvärmning och kylning, såväl för VVS-installationer som för gassektorn.

BROEN A/S levererar produkter för optimalt nyttjande av resurser och energibesparingar och är ett miljömedvetet företag som verkar enligt följande regler:

  • BROEN A/S följer och möter Aalberts hållbarhetsinitiativ enligt UN 17 SDG samt lagkrav och andra krav inom miljöområdet.
  • BROEN A/S samarbetar med myndigheter om miljöfrågor och kommunicerar öppet om miljöfrågor.
  • BROEN A/S har åtagit sig att ständigt arbeta för ett förebyggande av föroreningar samt för att förbättra och skydda miljön.

Det här gör vi:

  • Vi förbättrar kontinuerligt vår miljökompetens.
  • Vi strävar efter att minska miljöbelastningen och konsumtionen av resurser i företaget genom att implementera den bästa tekniken som finns tillgänglig med vederbörlig hänsyn till ekonomiskt lönsamma lösningar.
  • Vi producerar och säljer produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan.

 

BROEN A/S kommer genom samarbete och genom att specificera villkor för underleverantörer att se till att produkter och tjänster som levereras överensstämmer med vår miljöpolicy.

 

BROEN A/S och BROEN BI ska se till att våra medarbetare är bekanta med BROENS miljöpolicy och genom utbildning och information motiverar vi våra medarbetare att följa riktlinjerna.

 

BROEN A/S måste miljöpolicyn hanteras på ett sådant sätt att miljöhänsyn är en naturlig del av vardagen.

ISO 14001:2015

 

BROEN's five values

We achieve our goals, by doing what we say we will do. Our strong values are the foundation for our business and link us together as one company across borders, time zones and continents.

Winning with people!

BE AN ENTREPRENEUR

We explore and make dreams happen. We adapt, innovate and focus on our customers’ requirements and give them back so much more than they expect

TAKE OWNERSHIP

We are responsible for achieving our own commitments. Proactive, accountable, and empowered to perform

GO FOR EXCELLENCE

We are passionate, self-critical and persistent in everything we do. We challenge the status quo, push boundaries and think outside the box.
And we deliver results

SHARE AND LEARN

We learn from each other by being professional and open-minded. We get better every day.
We are not afraid of failure. In fact, we embrace it as a valuable stop on the route to success

ACT WTH INTEGRITY

We lead by example, act transparently and speak up. We are professional at all times, and in everything we do